top of page
logo Minna.jpg

ບໍລິສັດ ມິນນາ ຈຳກັດ (ປະເທດລາວ)
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຮຽນຕໍ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຊັ້ນ 2 ຕຶກວຽງຈັນຊາເຟຍ, ເລກທີ 258, ໜ່ວຍ 16, 
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄອສຮຽນພັກແລ້ງທີ່ຍີ່ປຸ່ນປີ 2024
(3 ມິຖຸນາ - 23 ສິງຫາ, 2024)

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 2,990$ / 2 ອາທິດ

ລາຄານີ້ລວມມີ:

 • ປີ້ຍົນໄປກັບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

 • ປະກັນໄພການເດີນທາງ

 • ທີ່ພັກກັບຄອບຄົວຄົນຍີ່ປຸ່ນ

 • ອາຫານເຊົ້າ ແລະ ອາຫານຄ່ຳ

 • ຄອສຮຽນພາສາ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

 • ລົດຮັບສົ່ງສະໜາມບິນ-ໂຮງຮຽນ

 • ຄ່າສະໝັກ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ວີຊ່າ

ສາມາດເລືອກລະຫວ່າງເມືອງຮັອກໄກໂດ ຫຼື ກຽວໂຕ, ເລືອກຊ່ວງເວລາເດີນທາງ, ໄລຍະການຮຽນ ແລະ ຮູບແບບຫ້ອງພັກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ.

Smiling Students Sitting Together
Classroom

ຮູບແບບຫ້ອງຮຽນ

ການຮຽນພັກແລ້ງທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກັບມິນນາ, ສາມາດເລືອກຊ່ວງເວລາເດີນທາງ, ໄລຍະການຮຽນ ແລະ ຮູບແບບຫ້ອງພັກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ໂດຍຈະໄດ້ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເຄິ່ງມື້ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວັດທະນະທຳຕ່າງໆໃນຕອນແລງ ເຊັ່ນ: ຮຽນຮູ້ການເຮັດຊູຊິ, ໂຊບະ ຫຼື ການເຮັດເຂົ້າໜົມຍີ່ປຸ່ນ, ຮຽນຮູ້ສິລະປະປ້ອງກັນໂຕ (ຄາລາເຕ, ເຄນໂດ), ການຈັດດອກໄມ້ Ikebana, ການຕີກອງໄທໂກະ, ພິທີຊົງຊາຍີ່ປຸ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມເທສະການລະດູຮ້ອນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

 

 • ໄລຍະຮຽນ: ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2024 ~ 23 ສິງຫາ 2024 (1-12 ອາທິດ)

 • ອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳ: 15 ປີຂຶ້ນໄປ (ບໍ່ກຳນົດອາຍຸສູງສຸດ)

 • ລະດັບຮຽນ: ມີທຸກລະດັບ, ສາມາດເສັງທຽບໄດ້

 • ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ, 9:30 ~ 12:20 (50 ນາທີ / ຄາບ)

 • ຂະໜາດຫ້ອງ: ສູງສຸດ 8 ຄົນຕໍ່ຫ້ອງ, 30 ຄົນຕໍ່ຄອສ

ຮູບແບບຫ້ອງພັກ

Homestay: ພັກຮ່ວມກັບຄອບຄົວຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍຈະມີຫ້ອງພັກສ່ວນຕົວ ທັງລວມອາຫານເຊົ້າ ແລະ ອາຫານແລງໃນແຕ່ລະມື້.

Share-House: ຫ້ອງພັກລວມ, ຢູ່ຮ່ວມກັບໝູ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໝູ່ຕ່າງປະເທດ. ມີຫ້ອງຄົວທີ່ສາມາດເຮັດກິນເອງໄດ້.

ອາພາດເມັນສ່ວນຕົວ: ເໝາະສົມສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໂດຍຈະມີເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃນຫ້ອງພັກ.

 • ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 17 ປີຕ້ອງພັກຢູ່ Homestay.

 • ໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດຂອງການຢູ່ Share-House ແມ່ນ 1 ເດືອນ.

Blessing the Food
Group of Asian students discussing in the library

ກິດຈະກຳນອກໂມງຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນວັດທະນະທຳ (2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ) *ຄ່າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄ່າຮຽນ.
ສຳພັດປະສົບການກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳຍີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນ: ການຕີກອງໄທໂກະ, ການຈັດດອກໄມ້ອິເກະບະນະ, ການຊົງຊາຍີ່ປຸ່ນ, ການນຸ່ງຊຸດກິໂມໂນະ, ສິລະປະປ້ອງກັນໂຕ ເຊັ່ນ ຄາລາເຕ, ເຄນໂດ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ກິດຈະກຳອື່ນໆ (3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ) *ຄ່າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ໃນຄ່າຮຽນ.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄດ້ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຮ່ວມເທສະການລະດູຮ້ອນ, ການຫຼີ້ນກິລາ, ທຣິບທັດສະນະສຶກສາ, ປິກນິກນອກສະຖານທີ່ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ຄອສຮຽນພັກແລ້ງປີ 2024 ແມ່ນເປີດຮັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ 2 ປີ 2024. ສາມາດເລືອກລະຫວ່າງເມືອງຮັອກໄກໂດ ຫຼື ກຽວໂຕ, ເລືອກຊ່ວງເວລາເດີນທາງ, ໄລຍະການຮຽນ ແລະ ຮູບແບບຫ້ອງພັກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 2,990$ / 2 ອາທິດ

(ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດປະມານ 600-800$ ຕໍ່ 1 ອາທິດຂອງຄອສຮຽນ ແລະ ທີ່ພັກ)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນລະອຽດຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້:

1160908-phone-android-apps-phone-png-blue-1240_879_preview.png

ເບີໂທ

Mail-512.png

ອີເມລ

Facebook.png

ເຟສບຸກ

©Copyrights of MINNA JSC, 2022

bottom of page