top of page
logo Minna.jpg

ບໍລິສັດ ມິນນາ ຈຳກັດ (ປະເທດລາວ)
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຮຽນຕໍ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຊັ້ນ 2 ຕຶກວຽງຈັນຊາເຟຍ, ເລກທີ 258, ໜ່ວຍ 16, 
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Students

ການຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ວັດທະນະທຳຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເລິກຊື້ງ ແລະ ມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ, ເຊີ່ງຖ້າມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວາງແຜນຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະຍາວ, ການເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນກ່ອນກໍ່ເປັນທາງ ເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມິນນາແນະນຳ. ໂດຍຄອສຮຽນພາສານັ້ນ ຈະໄດ້ຮຽນເຄິ່ງມື້, ວັນຈັນຫາວັນສຸກ, ປະມານ 3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ເຊີ່ງນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຖືວີຊ່ານັກຮຽນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າຮຽນໄປແລ້ວ. ໂດຍທາງໂຮງຮຽນຈະຕໍ່ວີຊ່າໃຫ້ ຫຼັງຈາກສະໝັກຮຽນຕໍ່ໃນປີຖັດໄປ.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນການສະໝັກໄປຮຽນພາສາ ດ້ວຍທືນຕົນເອງ

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງປະເທດ​ຢູ່​ຍີ່​ປຸ່ນ ຈະ​ເລືອກສະໝັກ​ຮຽນທັນທີ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຮຽນ​ຈົບ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​. ດັ່ງນັ້ນ, ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປສຳຫຼັບການສະໝັກຮຽນພາສາ ໃນຍີ່ປຸ່ນມີຄື:

ພົນລະເມືອງລາວ

ອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 35 ປີ

ມີລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ N5 ຫຼື ມີຫຼັກຖານໃນການເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

(ຖ້າບໍ່ເຄີຍ ທາງ MINNA ຈະຈັດອາຈານ ແລະ ຄອສຮຽນໃຫ້)

ຈົບຫຼັກສູດມັດທະຍົມສົມບູນ ຫຼື ຊັ້ນສູງ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ

ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນສະຖານະທາງການເງີນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຄົນຄ້ຳປະກັນ (ບັນຊີທະນາຄານ 1 ປີຍ້ອນຫຼັງ).

ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໂທດ ແລະ ບໍ່ຖືກຫ້າມອອກນອກປະເທດ ຈາກລັດຖະບານລາວ

ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ເຄີຍໄປຍີ່ປຸ່ນໃນຖານະ ຝຶກງານ, ຕ້ອງມີໃບປະກາດພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບ N3 ຂຶ້ນໄປ, ກັບຄືນປະເທດລາວ 6 ເດືອນ – 1 ປີ ແລະ ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນເວລາທີ່ກັບປະເທດ.

ເອກະສານຈຳເປັນໃນການສະໝັກ

01.

ແບບຟອມສຳລັບການສະໝັກ

ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເລືອກ

02.

ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບຄະແນນ

ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ຈົບລ່າສຸດ

03.

ໃບຢັ້ງຢືນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼືທຸລະກິດ, ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບຂອງຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

(ຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ້ານເຢນຕໍ່ປີ)

04.

ໃບແຈ້ງຍອດເງິນ ແລະ ບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

(ຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ້ານເຢນ)

05.

ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມແຕ່ລະໂຮງຮຽນລະບຸ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຕື່ມໃນພາຍຫຼັງ

ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ

ຄ່າສະໝັກຮຽນພາສາໃນ 1 ປີທຳອິດແມ່ນ ສະເລ່ຍປະມານ 650,000-850,00 ເຢນ  ຫຼື ປະມານ 5,000-6,000 US$ (1 ປີ). ໃນປີທີ່ສອງຄ່າຮຽນຈະຫຼຸດລົງປະມານ 10 ຫາ 15%. ເຊີ່ງໃນນີ້ຈະລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າກວດເອກະສານ, ຄ່່າສະໝັກຮຽນ, ຄ່າເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳນອກເວລາ,  ຄ່ານຳໃຊ້ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນໂຮງຮຽນ, ຄ່າວັດສະດຸໃນການຮຽນ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍລາຍລະອຽດຈະຕ່າງກັນ ຂື້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. 


​ຄ່າຄອງຊີບນັ້ນກໍ່ຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນເມືອງໃຫຍ່ ຢ່າງໂຕກຽວ, ກໍ່ອາດຈະແພງກ່ວາເມືອງອື່ນເຖີງ 20-30%. ແຕ່ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະ ຕົກຢູ່ປະມານ 55,000 - 90,000 ເຢນຕໍ່ເດືອນ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍປະມານແມ່ນ: - ຫ້ອງພັກ: 25,000-50,000 ເຢນ / ເດືອນ - ນ້ຳ, ໄຟ, ແກ໊ສ: 5,000-10,000 ເຢນ / ເດືອນ - ປະກັນໄພ, ໂທລະສັບ: 3,000-5,000 ເຢນ / ເດືອນ - ຄ່າເດີນທາງຕ່າງໆ: 5,000-10,000 ເຢນ / ເດືອນ - ຄ່າອາຫານ: 15,000-40,000 ເຢນ / ເດືອນ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ: 5,000-10,000 ເຢນ / ເດືອນ.

Coffee Barista

ການເຮັດວຽກເສີມ

ນັກຮຽນຕ່າງຊາດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ 28 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ໂດຍເງີນຄ່າຈ້າງຈະສະ ເລ່ຍຢູ່ປະມານ  1,000 ເຢນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊີ່ງຈະຂຶ້ນກັບປະເພດວຽກ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບນີ້່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພ້ອມທັງເກັບເພື່ອຈ່າຍ ຄ່າຮຽນໃນປີຖັດໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າ ວ່າມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ໃນພາຍຫຼັງ, ກໍ່ສາມາດສະໝັກວຽກອື່ນໆ ທີ່ມັກ ຫຼື ມີຄ່າຈ້າງສຸງກ່ວາໄດ້ຢ່າງອິດສະ ຫຼະ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີບໍລິສັດຮັບເຮັດວຽກ ໄລຍະຍາວຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດຈະປ່ຽນວີຊ່າ ໃຫ້ໂດຍກົງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີເສດຖະກິດເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ, ພ້ອມທັງມີວັດທະນະທຳເປັນເອກະລັກ, ຜູ້ຄົນເປັນມິດ, ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ການສຶກສາທີ່ເປັນເລີດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍີ່ປຸ່ນກໍ່ພົບເຈິກັບບັນຫາອັດຕາການ ເກີດຕຳ່ ແລະ ການຂາດແຮງງານໜຸ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນນອກຈາກຈະໄດ້ ຮຽນຮູ່້ວິຖີຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເລິກຊື້ງ ຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ, ມັນຍັງຈະເປີດໂອກາດໃນສາຂາ ຮຽນຕໍ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງເພີ່ມໂອກາດໃນການຫາວຽກເຮັດໄລຍະຍາວ ຫຼື ລົງທືນເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເວລາເປີດສົກຮຽນສຳຫຼັບຄອສສອນພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເດືອນ 4 ແລະ ເດືອນ 10. ເຊີ່ງຄວນເລີ່ມຕົ້ນ ສອບຖາມ ແລະ ລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍ 7-9 ເດືອນ ລ່ວງໜ້າ. ສຳຫຼັບນ້ອງໆທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການຮຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນເທື່ອ, ກໍ່ຄວນກຽມພາສາຢູ່ລາວກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ.

ສາມາດສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້:

1160908-phone-android-apps-phone-png-blue-1240_879_preview.png

ເບີໂທ

(+856) 021 253 790

Mail-512.png

ອີເມລ

Facebook.png

ເຟສບຸກ

fb.com/minnainlaos

©Copyrights of MINNA JSC, 2022

bottom of page