top of page
logo Minna.jpg

ບໍລິສັດ ມິນນາ ຈຳກັດ (ປະເທດລາວ)
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຮຽນຕໍ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຊັ້ນ 2 ຕຶກວຽງຈັນຊາເຟຍ, ເລກທີ 258, ໜ່ວຍ 16, 
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Japanese Calligraphy

ຫ້ອງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຫ້ອງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງພວກເຮົາມີຄອສຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນທັງລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ລະດັບກຽມກາງ. ມີນັກຮຽນບໍ່ເກີນ 12 ຄົນຕໍ່ 1 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສາມາດນັດເພື່ອເສັງທຽບເຂົ້າໃນຫ້ອງທີ່ຍັງວ່າງໄດ້. ໂດຍຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ແມ່ນ Minna No Nihongo 1  & 2, ເຊີ່ງເປັນຫຼັກສູດແບບຮຽນພື້ນຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄອສຮຽນນີ້ພໍພຽງສຳລັບການຜ່ານເກນໃນການສະໝັກຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ລາຍລະອຽດຫ້ອງຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ:
ເນັ້ນພື້ນຖານຂອງຮິຣະງະນະ (Hiragana), ຄາຕາຄານະ (Katakana) ແລະ ຄັນຈິພື້ນຖານ (Kanji) ເລີ່ມຮຽນໄປຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນເຂົ້າໃຈບົດຮຽນແຕ່ລະບົດໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະດັບ N5.

  • ຮຽນວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ເວລາ 13:00-15:00 ໂມງ


ຫ້ອງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບກາງ:
ເນັ້ນຫຼັກໄວຍະກອນ ແລະ ສໍານວນພາສາຍີ່ປຸ່ນແບບທົ່ວໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາມີພື້ນຖານໃນການຟັງ, ອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ເວົ້າໄດ້ຢ່າງສົມດຸນ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະດັບ N3-N4 ຂອງການທົດສອບ JLPT.

  • ວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນສຸກ ເວລາ 17:00-19:00 ໂມງ

  • ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ 10:00 - 12:00 ໂມງ

 

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ, ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນັດເສັງທຽບເຂົ້າໄດ້ເລີຍ!
 

School Hallway

ເບີໂທ

(+856) 021 253 790

ອີເມລ

ເຟສບຸກ

fb.com/minnainlaos

©Copyrights of MINNA JSC, 2022

bottom of page